Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phú Thọ cần đưa du lịch trở thành một phần kinh tế mũi nhọn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước và việc hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sáng ngày 27/10/2020, tại TP Việt Trì, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, làm tiền đề thành công cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mặc dù xếp thứ 13/14 tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc về diện tích, nhưng Phú Thọ xếp thứ hai về dân cư. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá cao, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7,88%; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 6,5 % so với 2015. Ngành du lịch phát triển khá tốt với tổng vốn đầu tư tăng 8,8 % kế hoạch… Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Phú Thọ có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận đó là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan Phú Thọ.

Tuy nhiên, kết quả đó còn có nhiều mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh cần nghiên cứu, bám sát các vấn đề cốt lõi được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, tận dụng cơ hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đưa Phú Thọ tiếp tục có bước phát triển mới, xứng danh quê hương Đất Tổ anh hùng;…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân phúc đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thực hiện cao nhất mong mỏi của Bác Hồ, đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến không chỉ của miền Bắc mà còn của cả nước. Trong đó, cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 để phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, đại trung tâm dẫn dắt sự phát triển các tiểu vùng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ và chính quyền thật sự là công bộc của dân. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, chiến lược cũng như khu công nghiệp, khu du lịch, dự án, công trình có tính kết nối liên vùng…; trong đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cấp, cải thiện hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp và đưa ra các chính sách đột phá, thu hút doanh nghiệp tiềm lực tốt vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đặc biệt, Phú Thọ cần đưa du lịch trở thành một phần kinh tế mũi nhọn, làm động lực đòn bẩy cho các lĩnh vực khác. Do đó, tỉnh cần thu hút mạnh đầu tư phát triển du lịch, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống, sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa vùng đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục tăng cường giữ gìn đoàn kết nội bộ; phải hết sức kiên trì, quyết liệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

                                   Ông Bùi Minh Châu – Bí Thư tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu.

Phát biểu đáp từ, ông Bùi Minh Châu – Bí Thư tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ nhiều mặt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như của Chủ tịch Nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sự quan tâm và những ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là niềm cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trân trọng tiếp thu và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng với mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, buổi chiều nay, ngày 27/10, Đại hội thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và dự thảo các văn kiện của Trung ương; Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chấp hành họp Hội nghị lần thứ nhất.

(Nguồn: https://thoidai.com.vn/)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *